Straeon Nos Da i Blant

Straeon


0 Sylwadau
  •  08/02/2021 06:00 PM

Mae'n amser am bicnic ond mae'r fasged wedi torri - o na! A fydd Hanna a'i hosanau hir yn gallu achub y dydd? "Dewch am bicnic go wahanol gyda ni, cofiwch y brechdanau a'r bisgedi!"

Darllen mwy  
0 Sylwadau
  •  26/09/2020 10:00 AM

Mae Ava-Mai a Daf yn ffrindiau gorau. Ond nid ffrindiau arferol yw Ava-Mai a Daf, ond môr-forwyn a môr-lanc sy’n byw ar waelod yr afon arbennig. Mae’n ddiwrnod Gŵyl Swigod a Sain ac mae yna un broblem FAWR... Mae Callum y cranc blin yn benderfynol o wneud unrhyw beth er mwyn ennill Ras Gwibio’r Wysg. Dewch i helpu Ava-Mai a Daf wrth iddynt drio stopio Callum y cranc rhag difetha Gŵyl Swigod a Sain. Pwy fydd yn ennill y trysor ar ddiwedd Ras Gwibio’r Wysg? Gwasgwch y ddolen i ddarganfod yr ateb!

Darllen mwy  
0 Sylwadau
  •  07/09/2020 07:00 PM

Nid Taid arferol sydd gan Ariana, ond Taid sy'n berchen ar ffon gerdded ffantastig. Er ei fod yn hen ddyn, mae Taid Ariana yn barod am antur... "Mae Taid Ariana bron yn benfoel, Ond mae ganddo gyfrinach anhygoel!"

Darllen mwy  
1 Sylwadau
  •  17/08/2020 07:00 PM

Dyma stori Lois Alaw Williams o Ysgol Manod a ddaeth yn BEDWERYDD yn ein cystadleuaeth Ysgrifennu Stori Anturus. Un noson, clywir Efa lleisiau yn treiddio o'i chwpwrdd dillad. Er mawr syndod iddi, sylwa bod y lleisiau'n canu caneuon Dafydd Iwan!?! Yn ddiarwybod i Efa, mae yna fyd hudolus ac anhygoel yn aros amdani tu ôl drysau ei chwpwrdd dillad...Wyt ti'n barod i fynd ar antur gyda hi i fyd y tylwyth teg?

Darllen mwy  

Disgyblion A


Stori am dri disgybl ym mlwyddyn 8 - Angharad, Aled ac Anni - sy'n darganfod bod ganddyn nhw bwerau. Sut wyt ti'n cuddio rhywbeth mor fawr rhag pawb o dy gwmpas? Mae prifathro'r ysgol yn cuddio cyfrinach, mae'r athrawes newydd yn cuddio'i gwir gymeriad, ac mae pawb yn cuddio'u gwir deimladau (gan gynnwys hoffter Angharad at Aled!). Pan mae ffrindiau, cariadon a dyfodol Ysgol Tir Na Nog yn y fantol a fydd Angharad, Aled ac Anni yn gallu cydweithio fel tîm i achub y bobl agosaf atynt?

PENNOD 5 - Angharad
1 Sylwadau

Pennod am Angharad. Sawl cyfrinach sy'n gallu cael eu datgelu mewn un pennod? Daw Angharad i wybod am gyfrinachau Anni + Aled + ei rhieni - ond tybed beth ydyn nhw?! Hefyd, mae yna un peth sy'n poeni Angharad o hyd - ymddygiad rhyfedd yr athrawes wyddoniaeth...

Darllen mwy  
PENNOD 4 - Y Gampfa Goll
1 Sylwadau

Dewch i weld beth sy'n digwydd yn y wers gyntaf yn y gampfa goll. A fydd Angharad, Aled ac Anni yn gallu profi i Mr Arwyn eu bod yn gallu gweithio fel tîm?

Darllen mwy  
PENNOD 3 - Beth yn y Byd?!
1 Sylwadau

Mae'n hanner awr wedi tri ar y trydydd o Fedi 2033 - mae'n amser darganfod beth yn union yw pwerau newydd Angharad, Aled ac Anni. Ond a fydd y tri'n hapus gyda'u pwerau newydd?

Darllen mwy  
PENNOD 2 - Ystafell y Prifathro
1 Sylwadau

Mae mwy o gwestiynau nag atebion yn y bennod hon! Pam nhw? Pam nawr? Pa bwerau yn union? A pham bod calon Angharad yn curo'n galetach bob tro mae'i llygaid yn cwrdd â rhai Aled?

Darllen mwy  
PENNOD 1 - Pobl Arferol
0 Sylwadau

Y bennod gyntaf yn stori Disgyblion A: Beth sy'n digwydd pan wyt ti'n deffro gyda chur pen ar dy ddiwrnod cyntaf ym mlwyddyn wyth?

Darllen mwy  

Ychydig am yr Awdur a'r Arlunydd:

Rhiannon Lloyd Williams a Sioned Medi Evans

Mae un yn gweithio fel Ymchwilydd i gwmni teledu a'r llall yn gweithio fel Swyddog Cyfathrebu i sianel deledu. Mae'r ddwy'n mwynhau bod yn greadigol wrth eu gwaith. Mae'r ddwy hefyd wedi cyfrannu at gyfres Straeon Tic Toc Cyw ar Radio Cymru. Yn 2018, roedd Rhiannon yn rhan o Gynllun Mentora Llenyddiaeth Cymru ac ar ddiwedd y flwyddyn honno darlledwyd ei ffilm fer 'Paid Troi Nol' ar S4C. Yn 2019, roedd Sioned yn rhan o Gynllun i Feithrin Cenhedlaeth Newydd o Awduron a Darlunwyr Plant a bellach gyda chyfrif Instagram sy'n arddangos ei darluniau hyfryd (@s_m_e_i).

Digwyddiadau


Mae'n ddrwg gennym, mae'r cofrestriad wedi dod i ben.

Gŵyl Newydd

Mae'n bleser mawr cyhoeddi ein bod ni'n rhan o Ŵyl Newydd eleni! Dewch i fwynhau'r wledd o adloniant ar lein ar ddydd Sadwrn 26/09/2020. Am fwy o wybodaeth ewch i / For more information go to: www.en-gb.facebook.com/gwylnewydd - Bydd y cwbl yn cael ei lwyfannu a'i ddarlledu ar ap AMAM: 📲 https://www.amam.cymru/gwylnewydd


  • Dyddiad: 26/09/2020 09:00 AM
  • Lleoliad: Digwyddiad Ar-lein

Darllen mwy

Cysylltwch