Straeon Nos Da i Blant

Straeon


0 Sylwadau
  • 03/08/2020 07:00 PM

Dyma stori Gwenllian Thomas o Ysgol Treferthyr a ddaeth yn DRYDYDD yn ein cystadleuaeth Ysgrifennu Stori Anturus. Mae pawb yn gwybod bod dim ffasiwn beth â hud a lledrith yn dydyn? Dyna beth roedd Gwawr yn credu cyn iddi ddod o hyd i gorrach mewn bwth ffôn...

Darllen mwy
0 Sylwadau
  • 20/07/2020 07:00 PM

Dyma stori Magw Jên o Ysgol Bro Teifi a ddaeth yn AIL yn ein cystadleuaeth Ysgrifennu Stori Anturus. Mae Iorwerth yn hoffi byw bywyd distaw iawn yn ei balas ar ynys drofannol. Ond pan aiff coeden gyfagos ar dân ar ôl storm ofnadwy, dydy bywyd Iorwerth ddim yn aros yn dawel o bell ffordd! Dewch i helpu Iorwerth... Cyflym!

Darllen mwy
0 Sylwadau
  • 06/07/2020 07:00 PM

Dyma stori Lleucu-Haf Thomas o Ysgol Penparc, ENILLYDD ein cystadleuaeth Ysgrifennu Stori Anturus. Mae Pedr y pengwin wedi penderfynu gadael Ynys Bron-Sythu i fynd ar antur i Gymru. Mae'n ddydd Gŵyl Dewi yng Nghymru sy'n golygu un peth = Yr Eisteddfod! Ond pa gystadleuaeth daw Pedr y Pengwin i'r brig? Y llefaru, yr unawd, y clocsio, ynteu'r gadair?

Darllen mwy
0 Sylwadau
  • 01/06/2020 07:00 PM

Mae Anna yn 'arth fawr' nawr ac yn cael mynd am bî-pî ar y tŷ bach fel ei brodyr a chwiorydd hŷn. Ond mae yna un broblem fawr...mae Anna'n casáu tai bach! "Mae Anna'r arth angen pî-pî, Dewch i ffeindio'r tŷ bach perffaith iddi hi!"

Darllen mwy

Disgyblion A


Stori am dri disgybl ym mlwyddyn 8 - Angharad, Aled ac Anni - sy'n darganfod bod ganddyn nhw bwerau. Sut wyt ti'n cuddio rhywbeth mor fawr rhag pawb o dy gwmpas? Mae prifathro'r ysgol yn cuddio cyfrinach, mae'r athrawes newydd yn cuddio'i gwir gymeriad, ac mae pawb yn cuddio'u gwir deimladau (gan gynnwys hoffter Angharad at Aled!). Pan mae ffrindiau, cariadon a dyfodol Ysgol Tir Na Nog yn y fantol a fydd Angharad, Aled ac Anni yn gallu cydweithio fel tîm i achub y bobl agosaf atynt?

PENNOD 4 - Y Gampfa Goll
1 Sylwadau

Dewch i weld beth sy'n digwydd yn y wers gyntaf yn y gampfa goll. A fydd Angharad, Aled ac Anni yn gallu profi i Mr Arwyn eu bod yn gallu gweithio fel tîm?

Darllen mwy
PENNOD 3 - Beth yn y Byd?!
1 Sylwadau

Mae'n hanner awr wedi tri ar y trydydd o Fedi 2033 - mae'n amser darganfod beth yn union yw pwerau newydd Angharad, Aled ac Anni. Ond a fydd y tri'n hapus gyda'u pwerau newydd?

Darllen mwy
PENNOD 2 - Ystafell y Prifathro
1 Sylwadau

Mae mwy o gwestiynau nag atebion yn y bennod hon! Pam nhw? Pam nawr? Pa bwerau yn union? A pham bod calon Angharad yn curo'n galetach bob tro mae'i llygaid yn cwrdd â rhai Aled?

Darllen mwy
PENNOD 1 - Pobl Arferol
0 Sylwadau

Y bennod gyntaf yn stori Disgyblion A: Beth sy'n digwydd pan wyt ti'n deffro gyda chur pen ar dy ddiwrnod cyntaf ym mlwyddyn wyth?

Darllen mwy

Ychydig am yr Awdur a'r Arlunydd:

Rhiannon Lloyd Williams a Sioned Medi Evans

Mae un yn gweithio fel Ymchwilydd i gwmni teledu a'r llall yn gweithio fel Swyddog Cyfathrebu i sianel deledu. Mae'r ddwy'n mwynhau bod yn greadigol wrth eu gwaith. Mae'r ddwy hefyd wedi cyfrannu at gyfres Straeon Tic Toc Cyw ar Radio Cymru. Yn 2018, roedd Rhiannon yn rhan o Gynllun Mentora Llenyddiaeth Cymru ac ar ddiwedd y flwyddyn honno darlledwyd ei ffilm fer 'Paid Troi Nol' ar S4C. Yn 2019, roedd Sioned yn rhan o Gynllun i Feithrin Cenhedlaeth Newydd o Awduron a Darlunwyr Plant a bellach gyda chyfrif Instagram sy'n arddangos ei darluniau hyfryd (@s_m_e_i).

Cysylltwch