Disgyblion A


Stori am dri disgybl ym mlwyddyn 8 - Angharad, Aled ac Anni - sy'n darganfod bod ganddyn nhw bwerau. Sut wyt ti'n cuddio rhywbeth mor fawr rhag pawb o dy gwmpas? Mae prifathro'r ysgol yn cuddio cyfrinach, mae'r athrawes newydd yn cuddio'i gwir gymeriad, ac mae pawb yn cuddio'u gwir deimladau (gan gynnwys hoffter Angharad at Aled!). Pan mae ffrindiau, cariadon a dyfodol Ysgol Tir Na Nog yn y fantol a fydd Angharad, Aled ac Anni yn gallu cydweithio fel tîm i achub y bobl agosaf atynt?

PENNOD 5 - Angharad
1 Sylwadau

Pennod am Angharad. Sawl cyfrinach sy'n gallu cael eu datgelu mewn un pennod? Daw Angharad i wybod am gyfrinachau Anni + Aled + ei rhieni - ond tybed beth ydyn nhw?! Hefyd, mae yna un peth sy'n poeni Angharad o hyd - ymddygiad rhyfedd yr athrawes wyddoniaeth...

Darllen mwy  
PENNOD 4 - Y Gampfa Goll
1 Sylwadau

Dewch i weld beth sy'n digwydd yn y wers gyntaf yn y gampfa goll. A fydd Angharad, Aled ac Anni yn gallu profi i Mr Arwyn eu bod yn gallu gweithio fel tîm?

Darllen mwy  
PENNOD 3 - Beth yn y Byd?!
1 Sylwadau

Mae'n hanner awr wedi tri ar y trydydd o Fedi 2033 - mae'n amser darganfod beth yn union yw pwerau newydd Angharad, Aled ac Anni. Ond a fydd y tri'n hapus gyda'u pwerau newydd?

Darllen mwy  
PENNOD 2 - Ystafell y Prifathro
1 Sylwadau

Mae mwy o gwestiynau nag atebion yn y bennod hon! Pam nhw? Pam nawr? Pa bwerau yn union? A pham bod calon Angharad yn curo'n galetach bob tro mae'i llygaid yn cwrdd â rhai Aled?

Darllen mwy  
PENNOD 1 - Pobl Arferol
0 Sylwadau

Y bennod gyntaf yn stori Disgyblion A: Beth sy'n digwydd pan wyt ti'n deffro gyda chur pen ar dy ddiwrnod cyntaf ym mlwyddyn wyth?

Darllen mwy