Straeon


0 Sylwadau
 • 03/08/2020 07:00 PM

Dyma stori Gwenllian Thomas o Ysgol Treferthyr a ddaeth yn DRYDYDD yn ein cystadleuaeth Ysgrifennu Stori Anturus. Mae pawb yn gwybod bod dim ffasiwn beth â hud a lledrith yn dydyn? Dyna beth roedd Gwawr yn credu cyn iddi ddod o hyd i gorrach mewn bwth ffôn...

Darllen mwy
0 Sylwadau
 • 20/07/2020 07:00 PM

Dyma stori Magw Jên o Ysgol Bro Teifi a ddaeth yn AIL yn ein cystadleuaeth Ysgrifennu Stori Anturus. Mae Iorwerth yn hoffi byw bywyd distaw iawn yn ei balas ar ynys drofannol. Ond pan aiff coeden gyfagos ar dân ar ôl storm ofnadwy, dydy bywyd Iorwerth ddim yn aros yn dawel o bell ffordd! Dewch i helpu Iorwerth... Cyflym!

Darllen mwy
0 Sylwadau
 • 06/07/2020 07:00 PM

Dyma stori Lleucu-Haf Thomas o Ysgol Penparc, ENILLYDD ein cystadleuaeth Ysgrifennu Stori Anturus. Mae Pedr y pengwin wedi penderfynu gadael Ynys Bron-Sythu i fynd ar antur i Gymru. Mae'n ddydd Gŵyl Dewi yng Nghymru sy'n golygu un peth = Yr Eisteddfod! Ond pa gystadleuaeth daw Pedr y Pengwin i'r brig? Y llefaru, yr unawd, y clocsio, ynteu'r gadair?

Darllen mwy
0 Sylwadau
 • 01/06/2020 07:00 PM

Mae Anna yn 'arth fawr' nawr ac yn cael mynd am bî-pî ar y tŷ bach fel ei brodyr a chwiorydd hŷn. Ond mae yna un broblem fawr...mae Anna'n casáu tai bach! "Mae Anna'r arth angen pî-pî, Dewch i ffeindio'r tŷ bach perffaith iddi hi!"

Darllen mwy
0 Sylwadau
 • 04/05/2020 07:00 PM

Dyma stori Erin a Leila - enillwyr ein cystadleuaeth ddiweddaraf. Beth sy'n digwydd pan wyt ti'n cwrdd â'r Doctor mewn archfarchnad? Mae'n amser am antur yn y TARDIS - dewch i achub planed Pronda gydag Erin a Leila...

Darllen mwy
0 Sylwadau
 • 13/04/2020 07:00 PM

Yw eich ysgol chi wedi cau hefyd? Dim ots, dyma stori am Efa Grug yn dygymod gyda’i mam a’i thad yn rhoi gwersi gwahanol iawn iddi yn y den dysgu. “Mae’n amser dysgu yn y den, Am dylwythen deg ddireidus o’r enw Tegwen!”

Darllen mwy
0 Sylwadau
 • 30/03/2020 07:00 PM

Oes gennyt ti anifail anwes? Gwenno'r gwningen yw anifail anwes Guto sy'n 6 a hanner oed. Ond nid ciwcymbrau gwyrdd yw'r unig beth mae Gwenno'r gwningen yn hoffi eu bwyta... "Dyma stori Gwenno'r gwningen wen fflwffi, Sy'n hoffi bwyta hosannau, clustogau, carpedi a'r llenni!"

Darllen mwy
0 Sylwadau
 • 16/03/2020 07:00 PM

Mae Brychan yn casáu amser bath ac yn gwneud unrhyw beth i drio'i osgoi! Ond beth sy'n digwydd pan ddaw Brychan ar draws Caradog - yr anifail cyfeillgar gyda blew hir porffor? "Dyma stori am fachgen sy'n drewi, Ac anifail bach porffor sy'n hoffi ymolchi!"

Darllen mwy
0 Sylwadau
 • 02/03/2020 07:00 PM

Mae hunllef ofnadwy wedi cyrraedd Deyrnas Dimlle - mae'r brenin yn gwrthod gwenu! Wyt ti'n gallu achub y dydd gyda Deiniol y Dewin Doniol? "Wyt ti wedi clywed am y dewin o’r enw Deiniol? Mae’n hoffi dweud jôcs ac yn hynod o ddoniol!"

Darllen mwy
0 Sylwadau
 • 17/02/2020 07:00 PM

Wyt ti'n hoffi mynd ar dripiau ysgol? Ar drip Ysgol y Fedwen Fawr i barc antur daw Trystan ar draws rhywun arbennig dros ben! "I mewn i'r goedwig aeth Trystan ar ôl tri, I ffeindio cawr wedi ei ddigaloni!"

Darllen mwy
1 Sylwadau
 • 01/02/2020 04:00 PM

Beth yw dy dalent arbennig? Un Nerys yw tynnu poteli llefrith allan o'i het hud. "Dyma stori am Nerys a'i het hud, a'r botel o lefrith sy'n achub y dydd."

Darllen mwy
0 Sylwadau
 • 18/01/2020 04:00 PM

Mae'n ddiwrnod gwisg ffansi yn Ysgol Glan-y-Blodau heddiw. Wyt ti'n hoffi gwisgo gwisg ffansi? Mae Katie wrth ei bodd yn gwisgo ei chlogyn. "Yn Ysgol Glan-y-Blodau, daw Katie a Hywel yn ffrindiau gorau."

Darllen mwy