Straeon


0 Sylwadau
 •  08/02/2021 06:00 PM

Mae'n amser am bicnic ond mae'r fasged wedi torri - o na! A fydd Hanna a'i hosanau hir yn gallu achub y dydd? "Dewch am bicnic go wahanol gyda ni, cofiwch y brechdanau a'r bisgedi!"

Darllen mwy  
0 Sylwadau
 •  26/09/2020 10:00 AM

Mae Ava-Mai a Daf yn ffrindiau gorau. Ond nid ffrindiau arferol yw Ava-Mai a Daf, ond môr-forwyn a môr-lanc sy’n byw ar waelod yr afon arbennig. Mae’n ddiwrnod Gŵyl Swigod a Sain ac mae yna un broblem FAWR... Mae Callum y cranc blin yn benderfynol o wneud unrhyw beth er mwyn ennill Ras Gwibio’r Wysg. Dewch i helpu Ava-Mai a Daf wrth iddynt drio stopio Callum y cranc rhag difetha Gŵyl Swigod a Sain. Pwy fydd yn ennill y trysor ar ddiwedd Ras Gwibio’r Wysg? Gwasgwch y ddolen i ddarganfod yr ateb!

Darllen mwy  
0 Sylwadau
 •  07/09/2020 07:00 PM

Nid Taid arferol sydd gan Ariana, ond Taid sy'n berchen ar ffon gerdded ffantastig. Er ei fod yn hen ddyn, mae Taid Ariana yn barod am antur... "Mae Taid Ariana bron yn benfoel, Ond mae ganddo gyfrinach anhygoel!"

Darllen mwy  
1 Sylwadau
 •  17/08/2020 07:00 PM

Dyma stori Lois Alaw Williams o Ysgol Manod a ddaeth yn BEDWERYDD yn ein cystadleuaeth Ysgrifennu Stori Anturus. Un noson, clywir Efa lleisiau yn treiddio o'i chwpwrdd dillad. Er mawr syndod iddi, sylwa bod y lleisiau'n canu caneuon Dafydd Iwan!?! Yn ddiarwybod i Efa, mae yna fyd hudolus ac anhygoel yn aros amdani tu ôl drysau ei chwpwrdd dillad...Wyt ti'n barod i fynd ar antur gyda hi i fyd y tylwyth teg?

Darllen mwy  
0 Sylwadau
 •  03/08/2020 07:00 PM

Dyma stori Gwenllian Thomas o Ysgol Treferthyr a ddaeth yn DRYDYDD yn ein cystadleuaeth Ysgrifennu Stori Anturus. Mae pawb yn gwybod bod dim ffasiwn beth â hud a lledrith yn dydyn? Dyna beth roedd Gwawr yn credu cyn iddi ddod o hyd i gorrach mewn bwth ffôn...

Darllen mwy  
0 Sylwadau
 •  20/07/2020 07:00 PM

Dyma stori Magw Jên o Ysgol Bro Teifi a ddaeth yn AIL yn ein cystadleuaeth Ysgrifennu Stori Anturus. Mae Iorwerth yn hoffi byw bywyd distaw iawn yn ei balas ar ynys drofannol. Ond pan aiff coeden gyfagos ar dân ar ôl storm ofnadwy, dydy bywyd Iorwerth ddim yn aros yn dawel o bell ffordd! Dewch i helpu Iorwerth... Cyflym!

Darllen mwy  
0 Sylwadau
 •  06/07/2020 07:00 PM

Dyma stori Lleucu-Haf Thomas o Ysgol Penparc, ENILLYDD ein cystadleuaeth Ysgrifennu Stori Anturus. Mae Pedr y pengwin wedi penderfynu gadael Ynys Bron-Sythu i fynd ar antur i Gymru. Mae'n ddydd Gŵyl Dewi yng Nghymru sy'n golygu un peth = Yr Eisteddfod! Ond pa gystadleuaeth daw Pedr y Pengwin i'r brig? Y llefaru, yr unawd, y clocsio, ynteu'r gadair?

Darllen mwy  
0 Sylwadau
 •  01/06/2020 07:00 PM

Mae Anna yn 'arth fawr' nawr ac yn cael mynd am bî-pî ar y tŷ bach fel ei brodyr a chwiorydd hŷn. Ond mae yna un broblem fawr...mae Anna'n casáu tai bach! "Mae Anna'r arth angen pî-pî, Dewch i ffeindio'r tŷ bach perffaith iddi hi!"

Darllen mwy  
0 Sylwadau
 •  04/05/2020 07:00 PM

Dyma stori Erin a Leila - enillwyr ein cystadleuaeth ddiweddaraf. Beth sy'n digwydd pan wyt ti'n cwrdd â'r Doctor mewn archfarchnad? Mae'n amser am antur yn y TARDIS - dewch i achub planed Pronda gydag Erin a Leila...

Darllen mwy  
0 Sylwadau
 •  13/04/2020 07:00 PM

Yw eich ysgol chi wedi cau hefyd? Dim ots, dyma stori am Efa Grug yn dygymod gyda’i mam a’i thad yn rhoi gwersi gwahanol iawn iddi yn y den dysgu. “Mae’n amser dysgu yn y den, Am dylwythen deg ddireidus o’r enw Tegwen!”

Darllen mwy  
0 Sylwadau
 •  30/03/2020 07:00 PM

Oes gennyt ti anifail anwes? Gwenno'r gwningen yw anifail anwes Guto sy'n 6 a hanner oed. Ond nid ciwcymbrau gwyrdd yw'r unig beth mae Gwenno'r gwningen yn hoffi eu bwyta... "Dyma stori Gwenno'r gwningen wen fflwffi, Sy'n hoffi bwyta hosannau, clustogau, carpedi a'r llenni!"

Darllen mwy  
0 Sylwadau
 •  16/03/2020 07:00 PM

Mae Brychan yn casáu amser bath ac yn gwneud unrhyw beth i drio'i osgoi! Ond beth sy'n digwydd pan ddaw Brychan ar draws Caradog - yr anifail cyfeillgar gyda blew hir porffor? "Dyma stori am fachgen sy'n drewi, Ac anifail bach porffor sy'n hoffi ymolchi!"

Darllen mwy