Straeon


0 Sylwadau
 •  02/03/2020 07:00 PM

Mae hunllef ofnadwy wedi cyrraedd Deyrnas Dimlle - mae'r brenin yn gwrthod gwenu! Wyt ti'n gallu achub y dydd gyda Deiniol y Dewin Doniol? "Wyt ti wedi clywed am y dewin o’r enw Deiniol? Mae’n hoffi dweud jôcs ac yn hynod o ddoniol!"

Darllen mwy  
0 Sylwadau
 •  17/02/2020 07:00 PM

Wyt ti'n hoffi mynd ar dripiau ysgol? Ar drip Ysgol y Fedwen Fawr i barc antur daw Trystan ar draws rhywun arbennig dros ben! "I mewn i'r goedwig aeth Trystan ar ôl tri, I ffeindio cawr wedi ei ddigaloni!"

Darllen mwy  
1 Sylwadau
 •  01/02/2020 04:00 PM

Beth yw dy dalent arbennig? Un Nerys yw tynnu poteli llefrith allan o'i het hud. "Dyma stori am Nerys a'i het hud, a'r botel o lefrith sy'n achub y dydd."

Darllen mwy  
0 Sylwadau
 •  18/01/2020 04:00 PM

Mae'n ddiwrnod gwisg ffansi yn Ysgol Glan-y-Blodau heddiw. Wyt ti'n hoffi gwisgo gwisg ffansi? Mae Katie wrth ei bodd yn gwisgo ei chlogyn. "Yn Ysgol Glan-y-Blodau, daw Katie a Hywel yn ffrindiau gorau."

Darllen mwy  
0 Sylwadau
 •  21/12/2019 04:00 PM

Dyma stori Efan - enillydd ein cystadleuaeth Nadolig. Mae Efan am gystadlu yn ras feic modur Pegwn y Gogledd, ond pwy bydd yn ennill ac yn cael cwrdd â Siôn Corn? Y corach, y wrach, y cawr, y dyn eira neu Efan Wyn?

Darllen mwy  
0 Sylwadau
 •  23/11/2019 04:00 PM

Yfe ti yw'r person talaf yn y dosbarth? Jâms y Jiráff yw'r anifail talaf yn ei ddosbarth! Ond, un dydd, daw Jâms ar draws rhwystr enfawr oherwydd ei daldra. "Dyma stori hynod anghyffredin, Am ddiwrnod cyntaf Jâms yn y meithrin!"

Darllen mwy  
0 Sylwadau
 •  09/11/2019 04:00 PM

Mae'n amser achub y byd yn erbyn plastig gyda Phoebe a'i ffrindiau! "Mae Phoebe wedi pwdu, Dewch i'w helpu!"

Darllen mwy  
0 Sylwadau
 •  26/10/2019 06:00 PM

Bydde ti'n gwneud unrhyw beth i achub dy hoff degan yn y byd i gyd? "Dyma stori am fachgen annwyl, Sy’n ofn o rywbeth bach annisgwyl."

Darllen mwy  
2 Sylwadau
 •  12/10/2019 04:00 PM

Beth sy'n digwydd pan mae anifeiliaid y sw yn dianc? Beth sy'n digwydd pan mae'r anifeiliaid hynny'n anelu at ysgol y pentref? A fydd Magi yn gallu achub y dydd? "Mae’n amser cyfri gyda Magi, Un dau tri i ffwrdd â ni."

Darllen mwy  
0 Sylwadau
 •  28/09/2019 04:00 PM

Wyt ti wedi clywed am Y Llyfr Llyncu? Na? Tyrd i ddarllen am ddisgyblion Ysgol Glan-y-Pant i wybod mwy! "Mae Miss Daniels wedi diflannu, Wyt ti’n gwybod ble mae hi?"

Darllen mwy  
0 Sylwadau
 •  14/09/2019 04:00 PM

Tybed beth fydd dymuniad Peredur ar ddiwrnod ei ben-blwydd? "Mae’n amser dathlu, Dewch i’r parti!"

Darllen mwy  
2 Sylwadau
 •  07/09/2019 04:00 PM

Dyma stori am Catrin sy'n llwyddo cwympo bob math o bethau yn ei chast! "Dyma stori am dorri asgwrn, Wrth reidio beic ar fore Sadwrn!"

Darllen mwy