DEINIOL Y DEWIN DONIOL


02 Mar
02Mar

Lawrlwythwch neu agorwch y ddogfen PDF isod i ddarllen am stori ddoniol Deiniol.

DEINIOL Y DEWIN DONIOL.pdf


A dyma Siani Sionc yn darllen stori Deiniol i chi - mwynhewch!

https://www.facebook.com/CantaMiloFreuddwydion/videos/196755198311507/ 

[Cofiwch ddilyn cyfrif Siani Sionc (@Siani_sionc) a Cant a Mil o Freuddwydion (@Cantamilofreuddwydion) ar Facebook ac Instagram am glipiau tebyg!]


Hefyd, dyma Emma Walford yn darllen stori Deiniol i chi - pam lai gwrando ar y stori mwy nag unwaith a chwerthin sawl gwaith eto!

www.facebook.com/792849110790385/videos/497111281174494/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card 

07Sep
Sylwadau
* Ni fydd yr e-bost yn cael ei gyhoeddi ar y wefan.